Wie ben ik?

Had ik me al voorgesteld? Ik ben Desiree. Ik praktiseer, varieer en combineer. Mijn leven is een collage op zich. Beweging, voeding en betekenis zijn de hoofdonderwerpen.  Ik heb inmiddels meer dan 40 jaar in de pocket en it’s get better everyday.

Ik schrijf, ben ervaringsdeskundige en medisch professional op het gebied van gezondheid, preventie, vitaliteit, en zingeving.  Dat lijkt een heel breed scala. De crux zit erin dat al die dingen hand in hand gaan en elkaar beïnvloeden. 

In 2002 ben ik afgestudeerd als Tandarts wat de basis legde voor mijn medisch-wetenschappelijke achtergrond. Ik was toen pas 22 en groen als een blaadje. In 2014 studeerde ik af als Kleinkunstenaar Conceptual Art  en in 2019 als Epifysioloog. Inmiddels ben ik ook functioneel trainings coach. 

Door de kleinkunst leerde ik hoe betekenis uit te dragen, een verhaal te vertellen over dingen waar we in het dagelijks leven aan voorbij gaan.

Uitgangspunt van de Epifysiologie is de interactie tussen processen in je lijf en je omgeving. Deze studie ging voor mij door waar de tandheelkundestudie stopte. Niet alleen hóe een fysiologisch proces in elkaar zit, ook het waarom. Wat voor voeding je nodig hebt om gezond te blijven.

Over out of the box gesproken.

En  nu ben ik dan echt klaar voor Living my potential lifestyle

Al die tijd heb ik parttime gewerkt, vooral in ziekenhuizen en instellingen. Ik begaf me altijd op het raakvlak geneeskunde, psychologie en tandheelkunde. Ik heb zieke mensen geholpen en naar hun verhaal geluisterd. Deze periode is voor mij inspirerend en vooral vormend geweest. 

Sinds 2009 heb ik mij verdiept en bijgeschoold in gezonde voeding, sport en leefstijl. De aanleiding hiervoor was dat ik zelf zeurklachten begon te ontwikkelen, niet fit was. Ik dacht eerst dat het de ouderdom was. Ik ben nogal proactief dus ben op onderzoek uitgegaan. Wat kon ik zelf doen om mezelf beter te maken?!  Ik ben erin geslaagd om nu, begin 40, fitter te zijn dan in mijn twintiger jaren.

Ook deed ik een kleinkunstopleiding om uiting te kunnen geven aan mijn creativiteit. Een beroepskeuzetest bracht rond die tijd een bijzonder hoog ontwikkeld non-verbale abstractievermogen naar voren. Iets wat toen moeilijk te plaatsen was maar achteraf gezien als een rode draad door de kunstopleiding heen liep. 

Het kunnen zien van relaties en verbanden, het overzicht kunnen houden in complexe situaties en een sterk analytisch vermogen. Ik ben een uitzoomer eigenlijk. Het heeft voor mijn gevoel lang geduurd voordat ik dit non-verbale vermogen gestalte kon geven in een wereld die juíst focust op het verbale.

Ik kijk altijd verder dan m'n neus lang is, zie verbanden. Mijn levensmotto is "Everything Is Art". Het alledaagse, het tastbare en het niet-tastbare daarvan, is m'n schildersdoek.